MENU

PENGUATKUASAAN ALAM SEKITAR

  1. Bertanggungjawab dalam memastikan sisa industri dibuang di tempat yang dibenarkan
  2. Menguatkuasa undang-undang ke atas tapak pelupusan sampah haram
  3. Mengambil tindakan terhadap aduan pencemaran alam sekitar di bawah Akta Kerajaan Tempatan dan UUK

Halaman-halaman