MENU
 

Jabatan Pelesenan MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti mengurus permohonan lesen premis/ penjaja dan permit sementara, mengurus pembaharuan lesen dan penguatkuasaan undang-undang kecil pelesenan. 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pelesenan MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen premis perniagaan dan iklan.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen kritikal.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan lesen visual papan iklan (Billboard) dan iklan menara setiang (unipole)
  • Menyelaras dan melaksana permohonan serta merta.
  • Menyelaras dan melaksana permohonan permit sementara.
  • Merancang dan melaksana operasi penguatkuasaan lesen.

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Meluluskan lesen premis perniagaan dan iklan serta merta yang lengkap mengikut senarai borang yang ditetapkan dalam tempoh 5 minit.
  • Memproses permohonan permit sementara seperti bunting dan banner yang lengkap dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
  • Maklum balas aduan yang diterima dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

 

Side Panel Lesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.