MENU

Jabatan Pelesenan bertanggungjawab mengendalikan beberapa aktiviti utama seperti berikut :

 • Mengurus dan memproses permohonan baharu serta pembaharuan lesen premis perniagaan.
 • Mengurus dan memproses permohonan baharu serta pembaharuan permit perniagaan sementara dan lesen penjaja.
 • Menyelaras dan memantau tindakan kawalan aktiviti perniagaan berdasarkan Undang-Undang Kecil Pelesenan MPS.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

1. BAHAGIAN LESEN PREMIS & IKLAN

 • Menguruskan permohonan lesen tred perniagaan dan iklan.
 • Menguruskan permohonan lesen kritikal iaitu hotel, kuari, pusat siber, rumah urut, refleksologi, barang lusuh dan pusat kecantikan.
 • Membuat pemeriksaan ke atas premis-premis tred perniagaan, papan iklan dan premis hiburan bagi zon Gombak, Selayang, Kepong dan Rawang.
 • Membuat pemeriksaan dan penyediaan laporan permohonan lesen visual papan iklan luaran.
 • Menguruskan pembaharuan lesen / penarikan / penggantungan / pembatalan lesen, notis arahan penutupan premis.
 • Meluluskan lesen serta-merta dan menandatangani surat-surat kelulusan lesen serta-merta.
 • Bertanggungjawab menguatkuasakan pelesenan mengikut peruntukan di bawah Undang-Undang Kecil MPS.

 

2. BAHAGIAN PENGURUSAN PENJAJA

 • Menguruskan permohonan permit sementara kategori sepanduk / banting, permit sementara hiburan awam, upacara keagamaan, bazar ramadan, Thaipusam, kaki lima, jualan buah-buahan bermusim, ekspo / promosi, kerusi meja di premis perniagaan, belon udara dan khemah perniagaan.
 • Menguruskan permohonan lesen dan permit bagi kategori gerai dan penjaja serta penjaja pasar malam, pasar harian dan pasar pagi.
 • Membuat pemeriksaan dan pemantauan lesen penjaja dan permit penjaja sementara.
 • Melaksanakan penjualan kupon permit perayaan, permit buah-buahan bermusim, permit meja lipat dan permit tebu / kelapa di tapak.
 • Menguruskan pengurusan penempatan penjaja.
 • Bertanggungjawab menguatkuasakan pelesenan mengikut peruntukan di bawah Undang-Undang Kecil MPS.

 

3. BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMATUHAN

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan Pelesenan.
 • Menyelaras dokumentasi prosedur ISO, KIK dan lain-lain prosedur berkaitan kualiti jabatan.
 • Menyelaras tindakan pemotongan dan pembayaran cagaran bagi semua lesen-lesen perniagaan yang mempunyai cagaran termasuk Wang Tidak Dituntut (WTD).
 • Menyelaras program-program khas seperti program kepenggunaan dan alam sekitar, program bebas beg plastik dan lain-lain program yang berkaitan dengan jabatan.
 • Menyelaras dan mengemaskini sistem aduan serta menyediakan maklumbalas serta laporan yang berkaitan.
 • Bertanggungjawab menguatkuasakan pelesenan mengikut peruntukan di bawah Undang-Undang Kecil MPS

 

4. UNIT TASK FORCE PENGUATKUASAAN PREMIS PERNIAGAAN

 • Merancang dan merangka strategi tindakan penguatkuasaan Unit Task Force bersama bahagian yang berkaitan.
 • Menyelaras jadual lawatan dan pemeriksaan premis / pusat perniagaan terhadap ketidakakuran undang-undang.
 • Menyelaras dan memberi laporan pegawai pelapor yang bertugas di lapangan.
 • Menyelaras pemeriksaan bersepadu bersama bahagian.
 • Menguruskan dan mengambil tindakan ke atas akaun tidak berbayar.
Sidepanel Pengarah Jabatan Pelesenan 032023