MENU

Pendekatan pengurusan yang komited kepada melahirkan perkhidmatan perbandaran yang efisyen dengan memenuhi keperluan yang berkaitan serta penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kualiti bagi mencapai kepuasan pelanggan luaran dan dalaman.