MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta MPS bertanggungjawab di dalam beberapa aktiviti yang harus dikendalikan seperti merancang, penyelenggaraan dan mengurus harta Majlis Perbandaran Selayang, mengendalikan carian rasmi mengenai butir-butir pegangan dan mengurus serta memantau projek-projek pembangunan dan penswastaan bagi menjana pendapatan MPS. 

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

 • Menjalankan dan menyediakan laporan penilaian ke atas pegangan berkadar dalam kawasan MPS berdasarkan Akta 171 bagi maksud cukai taksiran.
 • Memproses tuntutan caruman bantuan kadar bagi pegangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
 • Memproses permohonan tuntutan elaun kekosongan bagi pegangan berkadar yang tidak dapat didiami atau bagi bangunan kosong.
 • Mengendalikan carian rasmi mengenai butir-butir pegangan.
 • Bertanggungjawab mengemaskini maklumat pegangan.
 • Menyediakan laporan penilaian bagi harta-harta MPS untuk tujuan sewaan, insuran dan gadaian.
 • Menguruskan sewaan premis sewaan MPS.
 • Bertanggungjawab menguruskan kemudahankemudahan awam seperti stadium, kompleks sukan dan dewan-dewan.
 • Menyediakan peralatan untuk majlis-majlis rasmi MPS.
 • Bertanggungjawab mengurus, memantau projek projek pembangunan dan penswastaan bagi menjana pendapatan MPS.
 • Menguruskan proses perolehan kerja/ perkhidmatan teknikal dan bukan teknikal.

 

Sidepanel Pengarah JPPH-2