MENU

Jabatan Teknologi Maklumat MPS bertanggungjawab mengendalikan 4 aktiviti utama iaitu mengurus dan menyelaras terhadap keperluan perkakasan ICT, sistem aplikasi, sistem rangkaian komputer dan keselamatan pangkalan data Majlis. 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Teknologi Maklumat MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Merancang dan mengurus aktiviti perkomputeran majlis seperti keselamatan ICT, Jaringan rangkaian dan pembekalan peralatan komputer Majlis.
  • Merancang, merekabentuk dan membangunkan sistem aplikasi untuk menyokong operasi Majlis.
  • Mengurus dan mentadbir dan pengoperasian pusat data

 

 

Side Panel Teknologi Maklumat 29092023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.