MENU

PEMBERSIHAN AWAM

1. Pemotongan Rumput

Spesifikasi

 • Memotong semua rumput dalam kawasan tanah rezab termasuk bahu jalan, jalan protocol, lorong-lorong belakang, tepi tebing longkang, sepanjang jalanraya, susur jalan, pinggir longkang besar, padang bola, rumput yang menjalar dan di batas tempok
 • Rumput di tepi tebing longkang jalan yang berada dalam kawasan tanah rezab hendak dipotong sama rata dengan tebing konkrit longkang itu, jika terdapat longkang-longkang tanah , pemotongan hendaklah dibuat sama rata dengan peringkat tinggi air dari longkang itu
 • Sisa rumput hendaklah diletakkan ke dalam bekas atau beg plastic dan hendaklah dilupuskan dalam masa 24 jam pemotong dilaksanakan
 • Semua spesifikasi kerja yang tertakluk di dalam dokumen dan arahan  semasa

Kekerapan

 • Pemotongan rumput adalah mengikut jadual 15 hari sepusingan
 • Kerja-kerja ini hendaklah dibuat dua (2) kali sebulan
 • Pemotongan adalah WAJIB setiap 1 hingga 15 haribulan dan 16 hingga 31 hari bulan setiap bulan

 

2. Pembersihan Longkang

Spesifikasi

 • Pembersihan dan cucian longkang termasuklah :
  • Sump longkang
  • Palong
  • Screen sampah dan log boom
  • Grill/grating longkang underpass
  • Struktur tiang
  • Drivewaly p.c.slab
  • Tempok dan dinding longkang
 • Kesemua jenis longkang tersebut mestilah setiap hari bebas dari sebarang tumbukan renek, sisa pepejal, pasir dan halangan sampah pukal. Longkang pecah perlu dilaporkan kepada MPS
 • Sisa longkang hendaklah diletakkan  ke dalam bekas atau beg plastik dan hendaklah dilupuskan dalam masa 24 jam pembersihan dilaksanakan
 • Semua spesifikasi kerja yang tertakluk di dalam dokumen tender dan arahan semasa

Kekerapan

 • Pembersihan longkang adalah mengikut jadual 15 hari sepusingan (1 hingga 15 haribulan dan 16 hingga 31 haribulan setiap bulan)
 • Kerja-kerja ini hendaklah dibuat dua (2) kali sebulan
 • Pembersihan longkang dilakukan selari dengan pemotongan rumput
 • Pembersihan longkang bagi kawasan perniagaan kilang, komersial dan rumah kedai adalah WAJIB setiap hari termasuk hari minggu dan cuti am

 

3. Penyapuan Jalan

Spesifikasi

 • Menyapu, membersihkan dan mengangkat semua kotoran sisa pepejal di atas jalan, kawasan awam dan longkang
 • Membersih lebihan sisa kemalangan, bangkai binatang, sisa pepejal pukal dan semua objek sisa pepejal di atas jalan awam
 • Membuang sampah sarap dan semak samin di sepanjang jalan dan bebendul (kerb) dan membersihkan longkang scupper (scupper drain)
 • Sisa sapuan hendaklah diletakkan ke dalam bekas atau beg plastik dan hendaklah dilupuskan dalam masa 24 jam penyapuan dilaksanakan
 • Menyapu dan membersihakan sampah dan kotoran di jalan-jalan utama pada setiap hari mengikut spesifikasi kerja
 • Semua spesifikasi kerja yang tertakluk di dalam dokumen tender dan arahan semasa

Kekerapan

 • Pembersihan jalan adalah mengikut pusingan pemotongan rumput
 • Kerja-kerja ini hendaklah dibuat dua (2) kali sebulan
 • Penyapuan adalah WAJIB setiap 1 hingga 15 haribulan dan 16 hingga 31 haribulan setiap bulan
 • Penyapuan jalan bagi kawasan perniagaan kilang dan kawasan komersial hendaklah dibuat WAJIB setiap hari termasuk hari minggu dan cuti am

 

4. Sampah Pukal / Sampah Kebun

Spesifikasi

 • Mengutip sampah pukal yang terdiri daripada sisa perabot terpakai, kertas, kotak, sisa kayu dan sebagainya yang terdapat di tepi-tepi tong sampah dan di tepi-tepi tong sampah kediaman dn perniagaan dan di lain-lain lokasi di dalam kawasan kerja yang ditawarkan
 • Kerja-kerja ini melibatkan kutipan sisa rumput sisa longkang dan sisa sapuan kerana ia terletak di bawah kerja-kerja pembersihan
 • Semua sampah yang dilonggokkan tanpa izi atau dibuang di mana-mana lokasi di dalam kawasan perkhidmatan hendaklah dipungut, dibersihkan dan dilupuskan oleh pihak kontraktor
 • Pembuangan sisa kutipan adalah di tapak pelupusan sampah lengal (kering) yang dikawal oleh pihak Worldwide di Sungai Kertas atau di Kuang

Kekerapan

 • Perumahan - 1 kali seminggu
 • Rumah Kampung Tradisi - 1 kali seminggu
 • Komersil - 2 kali seminggu
 • Industri - 2 kali seminggu

 

5. Aktiviti gotong royong

Spesifikasi

 • Menyediakan perkhidmatan dalam aktiviti gotong royong yang diarahkan pihak MPS