MENU
 

 

Unit Kebudayaan & Kesenian Jabatan Pembangunan Masyarakat menawarkan sewaan perkhidmatan persembahan bagi Kumpulan Kugiran & Gamelan. Kadar sewaan untuk Kumpulan Kugiran & Gamelan MPS adalah seperti ketetapan berikut:

 

Kumpulan Kebudayaan

Kadar Bayaran 1

(Kawasan Lembah Kelang & Kawasan Sekitar Pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang & dalam negeri Selangor)

Kadar Bayaran 2

(Di luar Kawasan Lembah Kelang & di luar Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang & di luar Negeri Selangor)

Kugiran RM1000.00 Bermula dari RM1500.00
Gamelan