MENU

 

Unit Kebudayaan & Kesenian Jabatan Pembangunan Masyarakat menawarkan sewaan perkhidmatan persembahan bagi Kumpulan Kugiran & Gamelan. Kadar sewaan untuk Kumpulan Kugiran & Gamelan MPS adalah seperti ketetapan berikut:

 

KUMPULAN KEBUDAYAAN PAKEJ AGENSI SWASTA / NGO

AGENSI KERAJAAN / PERSEORANGAN

KAKITANGAN / AHLI MAJLIS KETERANGAN
Kumpulan Gamelan Gamelan Tradisional RM 2,500.00 RM 2,000.00 RM 1,500.00

5 – 7 Pemuzik

2 – 3 Krew

Kumpulan Kugiran

Unplugged / Semi Akustik

RM 2,500.00 RM 2,000.00 RM 1,500.00

2 – 4 Pemuzik

1 – 2 Penyanyi

1 – 2 Krew

Band RM 3,000.00 RM 2,500.00 RM 2,000.00

3 – 5 Pemuzik

1 – 3 Penyanyi

2 – 3 Krew