MENU

Jabatan Perbendaharaan MPS bertanggungjawab di dalam semua hal mengenai kewangan, semua jenis pembayaran dan semua jenis kutipan cukai pintu di dalam kawasan pentadbiran MPS. 

 

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan Perbendaharaan MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut:-

 

  • Mewujudkan sistem perakaunan Majlis Perbandaran Selayang dengan berasaskan kepada prinsip-prinsip perakaunan, Arahan Perbendaharaan dan Arahan Pentadbiran MPS.
  • Mengurus hasil dan mengawal perbelanjaan Majlis.
  • Mengawal dan menguruskan bantuan dan peruntukan kewangan daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
  • Mengemukakan laporan kewangan Mesyuarat Majlis.
  • Menyediakan penyata Kewangan tahunan untuk dikemukakan ke Jabatan Audit Negeri Selangor.
  • Menyediakan Bajet Tahunan Majlis dan mengendalikan akaun pindahan peruntukan serta peruntukan tambahan.
  • Menguruskan pengeluaran pesanan tempatan (LO) bagi kerja, bekalan dan perkhidmatan.
  • Memproses bayaran bagi pesanan tambahan (LO), tanpa pesanan tempatan (TLO), kontrak kerja dan lain-lain tuntutan.

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan bil-bil cukai taksiran diemelkan dan dihantar kepada pemilik / penduduk tidak lewat daripada minggu pertama bulan Januari bagi penggal pertama dan tidak lewat daripada minggu pertama bulan Julai bagi penggal kedua.
  • Memastikan segala tuntutan pembayaran yang lengkap diterima dibuat pembayaran dalam tempoh 7 hari.
Sidepanel Pengarah Jabatan Perbendaharaan 032023