MENU

Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan MPS berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang selaras dengan peruntukan Undang-Undang Kecil, Akta dan Enakmen yang telah diwartakan serta yang sedang digunapakai oleh Majlis. Jabatan ini dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pengoperasian, Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagaian Pentadbiran mengikut fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan.

 

Fungsi dan Tanggungjawab

 

1. Bahagian Pengoperasian

 • Merangkumi 7 unit: Unit Tindakan Khas (UTK), Unit Pantas, Unit Tunda, Unit Siasatan (IO), Unit Malam, Unit Logistik, dan Unit Kutipan Hasil.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan penguatkuasaan (notis/kompaun/sita) terhadap kesalahan yang didapati bersangkut di bawah seksyen yang berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan awal terhadap keadaan kecemasan yang disebabkan oleh bencana alam.
 • Mengurus, menyelaras dan menyediakan kertas siasatan terhadap tindakaan penguatkuasaan yang telah diambil oleh anggota untuk dimajukan kepada jabatan berkaitan bagi tindakan selanjutnya.
 • Merancang, mengurus dan menyelaras tindakan berkaitan pengurusan peralatan logistik dan stor barang rampasan/sitaan jabatan (terimaan, simpanan, tuntutan, rayuan, pelupusan).
 • Merancang dan mengurus kutipan pembayaran bagi setiap kompaun yang telah dikeluarkan oleh anggota agar dijelaskan oleh orang kena kompaun (okk) mengikut kadar yang berkaitan.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aduan berkaitan kenderaan terbiar, halangan kenderaan, kegiatan pembuangan sampah haram, dan aduan awam yang diterima oleh jabatan.
 • Menjalankan tugas kawalan keselamatan terhadap tetamu VVIP / VIP dalam program / aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.
 • Membantu Bahagian Penguatkuasaan jabatan dalam operasi bersepadu.

 

2. Bahagian Penguatkuasaan

 • Merangkumi 6 zon: Zon Gombak 1, Zon Gombak 2, Zon Rawang 1, Zon Rawang 2, Zon Selayang, dan Zon Kepong.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan rondaan dan pemantauan harian di kawasan dan zon berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan mengambil tindakan penguatkuasaan (notis/ kompaun/sita) terhadap kesalahan yang didapati bersangkut di bawah seksyen yang berkaitan mengikut kawasan dan zon berkaitan.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap aduan awam yang diterima oleh jabatan.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam operasi bersepadu.
 • Memantau dan menurunkan iklan yang tidak mempunyai permit/lesen berkaitan.
 • Menjalankan tugas kawalan lalulintas, parkir, keselamatan orang awam dan keselamatan ke atas aset dan harta Majlis dalam program/aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.

 

3. Bahagian Pentadbiran

 • Merangkumi 7 unit: Unit Aduan, Unit Bantuan Jabatan MPS, Unit Disiplin, Unit Keselamatan, Unit CCTV, Unit Pentadbiran, danUnit Pemandu.
 • Menyelaras, mengurus dan memantau aduan awam yang diterima jabatan melalui sistem aduan MPS.
 • Membantu jabatan berkaitan dalam kawalan keselamatan.
 • Merancang, mengurus dan menyelaras keperluan tindakan berkaitan dengan CCTV Majlis dan KPKT.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan tugas kawalan lalulintas, parkir, keselamatan orang awam serta kawalan keselamatan ke atas aset dan harta Majlis.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau perjalanan harian jabatan dari aspek dokumentasi, aktiviti jabatan, tuntutan dan bajet jabatan dan perihal yang membabitkan keperluan anggota jabatan.
 • Mengurus, menyelaras dan memantau penggunaan jentera berat (lori / lori tunda) mengikut keperluan semasa jabatan.
Sidepanel Pengarah Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan 032023