MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

  Jabatan

JAN '24

FEB '24

MAC '24

APR '24

MEI '24

Jabatan Khidmat  Pengurusan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Perbendaharaan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Perundangan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Perancang Bandar Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Korporat Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Kejuruteraan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Bangunan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Pelesenan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan  Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Landskap Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Teknologi Maklumat Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Pembangunan Masyarakat   Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Audit Dalam Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Pusat Setempat (OSC) Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB) Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Jabatan Kontrak & Ukur Bahan Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Bahagian Urus Setia Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF
Unit Integriti Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF Logo PDF

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.