MENU
 

Unit Integriti MPS telah ditubuhkan selaras dengan Pekeliling Bilangan 6 Tahun 2013. Objektif penubuhan Unit Integriti adalah bagi menyedapukan semua pengurusan hal-hal berkaitan integriti di bawah satu unit khusus supaya dapat dilaksanakan secara fokus dan terancang.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Unit Integriti MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatatertib dalam organisasi.
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatatertib dalam etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
  • Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab.
  • Melaksanakan fungsi Urus Setia Lembaga Tata Tertib, Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU).

 

Side Panel Integriti 21122021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.