MENU

Jabatan Pusat Setempat (OSC) MPS bertanggungjawab mengendalikan 3 aktiviti utama iaitu menyeragamkan prosedur dan proses permohonan, memudahkan cara proses permohonan dan menyelaras serta mempercepatkan proses kelulusan permohonan pembangunan tanah yang meliputi permohonan kebenaran merancang, permohonan kerja tanah, permohonan jalan dan perparitan, permohonan pelanbangunan dan pelan landskap.

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Jabatan Pusat Setempat (OSC) MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Menyemak, Menerima Dan Menyelaras Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Jabatan Pusat Setempat Secara Manual Dan Online.

  • Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (MJKOSC) Majlis Perbandaran Selayang dalam tempoh 2 kali sebulan.

  • Pemantauan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.

Sidepanel Pengarah Jabatan Pusat Setempat 032023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.