MENU

Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Selayang (MPS) terdiri daripada 24 orang yang berperanan sebagai penasihat dan pembuat dasar bersama barisan pengurusan MPS dengan melibatkan diri sebagai Ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa Utama. Setiap Ahli Majlis juga turut dibahagikan kepada 24 zon mengikut kawasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila klik di gambar Ahli Majlis di bawah.

 

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025

PERSONALIA AHLI MAJLIS MPS BAGI PENGGAL 2024 HINGGA 2025