MENU

Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Selayang (MPS) terdiri daripada 24 orang yang berperanan sebagai penasihat dan pembuat dasar bersama barisan pengurusan MPS dengan melibatkan diri sebagai Ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa Utama. Setiap Ahli Majlis juga turut dibahagikan kepada 24 zon mengikut kawasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila klik di gambar Ahli Majlis di bawah.

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025

 

Ahli Majlis Penggal 2024-2025