MENU

 

AKTA

 1. Akta Kerajaan Tempatan1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
 5. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
 6. Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 7. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
 8. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
 9. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 (Akta 198)
 10. Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

 

KANUN

 1. Kanun Tanah Negara (Akta 556)
 2. Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)

 

PERINTAH

 1. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MPS) 2007
 2. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Meletak Kereta) (MPS) 2007