MENU

Berdasarkan kepada Draf Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035, kepadatan penduduk di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang meningkat sejak tahun 1991.

 

Demografi Penduduk