MENU

ENAKMEN

  1. Enakmen Mengawal Lembu Kerbau Selangor 1971
  2. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995

 

PERATURAN

  1. Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setingan-setinggan) 1969
  2. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996
  3. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan Dan Penyeliaan) (Selangor) 1996

 

KAEDAH-KAEDAH

  1. Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan Dan Tatatertib) Majlis Daerah Gombak 1995
  2. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999
  3. Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok 2001
  4. Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) (Selangor) 2001
  5. Kaedah Caj Pemajuan Tahun 2010