MENU

Semua badan pengurusan strata dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat agung berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) baru-baru ini.

Sila rujuk dokumen di bawah untuk maklumat lanjut

 

Surat Pematuhan SOP AGM COB

Garis Panduan Umum Untuk Mengadakan Mesyuarat Agung (AGM) atau Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)