MENU
 

Semua badan pengurusan strata dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat agung berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) baru-baru ini.

Sila rujuk dokumen di bawah untuk maklumat lanjut