MENU
 

Berikut adalah carta alir proses kerja bagi jabatan-jabatan yang mempunyai aktiviti yang melibatkan orang awam.

 

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Korporat

Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan

Jabatan Perundangan

Jabatan Perancang Bandar

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)