MENU
 
Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS) Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS)
Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS) Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS)
Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS) Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS)
Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS) Audit Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS)

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPS (OSH MPS) telah menyertai sesi pengauditan bersama pasukan audit daripada Malaysian Occupational Safety and Health (MSOSH) bersempena Audit MSOSH Occupational Safety and Health Award yang telah dijalankan pada 22 September 2021 secara atas talian. 

Sesi pengauditan ini bertujuan untuk menilai tahap pelaksanaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di MPS. Pasukan audit MSOSH  telah diketuai oleh Encik Abdul Manaf bin Ahmad. 

MPS telah menerima ulasan dan maklumbalas yang baik oleh pasukan audit MSOSH dan mengambil maklum terhadap teguran yang telah disampaikan. Sesi pengauditan berjalan dengan lancar.

#selayangkusayang
#teruscemerlangdengannormabaharu
#kitajagakita
#kitaselangor