MENU

Jawatan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U41 / 42 TETAP 1 2 Okt 2023
JURUTERA J41 KONTRAK 1 2 Okt 2023
PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR C29 TETAP 1 2 Okt 2023
PENOLONG PEGAWAI VETERINAR G29 KONTRAK 1 2 Okt 2023
PENOLONG JURUAUDIT W29 TETAP 1 2 Okt 2023
PEMBANTU AKAUNTAN W19 KONTRAK 1 2 Okt 2023
PEMBANTU KEMAHIRAN H19 KONTRAK 1 2 Okt 2023
PEMBANTU AWAM H11 KONTRAK 2 2 Okt 2023

 

Sila klik di sini untuk memohon / mengemaskini maklumat.