Encik Affendei bin Samingan

Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan

03-6126 6006

Lt. Kol. (B) Haji Azmi bin Ismail

Pengarah Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan

03-6126 6010

Tuan LAr. Mokhtar Affandi bin Abdul Ghani

Pengarah Jabatan Landskap

03-6126 6017

Puan Mazurah binti Mohamed

Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat

03-6126 5809

Encik Hasmawi bin Mat Junit

Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

03-6126 5945

Tuan Haji Saifuddin bin Ahmad

Pengarah Jabatan Pusat Setempat (OSC)

03-6126 5924

Tuan Sr. Mohd Asraf bin Mat Yajid

Timbalan Pesuruhjaya Bangunan II /

Pengarah Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

03-6126 5933

Puan Norhayati binti Ahmad

Pengarah Jabatan Audit Dalam

03-6126 5835

Encik Hafizan bin Khamis

Pengarah Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan

03-6126 5838

Encik Azhar bin Che Salleh

Pengarah Bahagian Urusetia

03-6126 5857

Encik Mohammad Faiz bin Omar

Ketua Unit Integriti

03-6126 5821

 

Halaman-halaman